Welcome      
Go to Home page Call Toll Free: 1-800-555-5299

 

fiches december 2002

 

02/12

 

• 09.00:

Verwelkoming door de Stagemeester: P.P. Vincke.

• 10.00:

Verwelkoming door de stagemeesters: P.P. Vincke, J. Couvreur en M. Parys.

• 11.00:

Inleiding tot de FOD : dhr. J.Grauls.
Bijlage : Presentatie FOD Buitenlandse Zaken.

• 15.00:

Permanente Vorming en Stage : G. Vanhove.

 

 

03/12

 

• 09.00:

Voorstelling Stageprogramma : P.P. Vincke.

• 10.30:

Visite du SPF : J.P. Delisse.

• 11.00:

Organisation générale du SPF : Y. Hubot et M. Dierck.
Bijlage 1 : Gids van de FOD Buitenlandse Zaken.
Bijlage 2 : Organogram.

• 14.30:

Visite de la DGD: P. Hollebosch.

• 15.30:

Informatie, sensibilisering en educatie : M. Dewinter.

• 16.00:

Inleiding tot de DGD M. Van Dooren.

 

 

04/12

 

• 09.30:

Personeel en organisatie : J. Bogaert.
Bijlage : Personeel en organisatie.

• 10.30:

Directie Buitenlands Personeel : M. Van Rysselberghe en B. Fontaine.

• 14.30:

Administratieve en financiële kwesties : A. Deleglise, L. Vereecken, B. De Becker, D. Minsier
Bijlage 1 : Examen reglement vorig stage-examen.
Bijlage 2 : KB Statuut Ambtenaren BuZa (officieuze coördinatie).
Bijlage 3 : KB Statuut Ambtenaren BuZa 09-06-1999.
Bijlage 4 : MB Stage Attaché IS 20-12-2000.
Bijlage 5 : Taken van de attaché.

 

 

05/12

 

• 09.30:

Logistiek : L. Engelen.

• 14.00:

Individueel Onderhoud : G. Vanhove & P.P. Vincke.

 

 

06/12

 

• 11.00:

Veiligheid: H. Weets.

 

 

09/12

 

• 09.30:

Bezoek en uitleg Protocol in het Egmontpaleis (A70 : P.Vercautere.

• 10.00:

Chr. Courtois.

• 10.20:

J.-Fr. Schoonejans.

• 10.40:

Bezoeken : F. De Sutter.

• 11.05:

Adel-en Ridderorden (A75.1 en A75.2 ): P. De Win.

• 11.30:

Begeleid bezoek Egmontpaleis : M. De Maere.

• 12.00:

Drink aangeboden door Protocol.

• 14.30:

Administratieve zaken.

 

 

10/12

 

• 09.50:

Begroting en Comptabiliteit (A30) : A. Ceulemans; L. De Greef (D11) : begroting IS.
Bijlage 1 : De begroting van het departement.
Bijlage 2 : De begroting internationale samenwerking.
Bijlage 3 : Fiches specifieke uitgaven internationale samenwerking.

• 11.15:

Communicatie (A63) : Carlier; Y. Dricot (D60): communicatie DGIS.

• 14.30:

Onderhoud stagemeester - stagiairs.

 

 

11/12

 

• 09.30:

Informatica en Telecommunicatie (A50) : J. Leenaards.

• 14.30:

Pers (SO3) : D. Seeuws.

 

 

12/12

 

• 09.30:

DGB : A. Cools.

• 10.00:

West-Europa (B12) : R. Loeckx.

• 11.00:

Centraal- en Oost-Europa (B13) : R. Van Hellemont.

• 14.30:

Zuid- en Oost-Azië : J. Maricou; M. Buys (D16) : samenwerking met Azië.
Bijlage : Samenwerking met Azië.

• 16.00:

Centraal-Afrika (P02) : J. Mutton; S. Da Camara, Ph. Jalet (D14): samenwerking met Afrika.

 

 

13/12

 

• 09.30:

Afrika (B22) : E. Weyens; H. Boonen (D14.2 ): samenwerking met Zuid- en Oost-Afrika.
Bijlage : B22 Afrika.

• 11.00:

Midden-Oosten en Noord-Afrika (B21) : J. Vermeulen; L. Callewaert (D17) : Samenwerking met Midden-Oosten; Ph. Jalet (D14).
Bijlage : Palestinian Belgian Cooperation IDCP 2002-2006.

• 14.30:

Noord-Amerika (B24) : R. Schellink.

• 16.00:

Latijns Amerika (B22) : Chr. Vandriessche; G. Schuermans (D15 ): Samenwerking met Latijns Amerika.

 

 

16/12

 

• 09.30:

Politique financière internationale D.Fronville-Sauvage (B30), Schuldverlichting en financiële politiek K.Panneels (D21).
Bijlage 1 : Schuldenproblematiek (Kris Paneels).
Bijlage 2 : Schuldenproblematiek Bijlagen (Kris Paneels).

• 11.00:

Politique économique multilatérale : J.Thinsy (B50).

• 14.30:

Cabinet Affaires Etrangères : B.de Crombrugghe.
Bijlage : Boodschap Minister Louis Michel.

 

 

17/12

 

• 09.00:

DG des Relations Politiques Multilatérales et Questions Thématiques : A.Van Meeuwen (DGP)

• 10.00:

Europese Veiligheid O.V.S.E. B.Charlier (P21) T.Vuylsteke (P22).
Bijlage : Organisation for Security and Co-operation in Europe.

• 11.30:

Non-Proliferatie en Ontwapening W.Bauwens (P40) P.Huynen (P41)

• 15.00:

Kabinet Ontwikkelingssamenwerking Staatssecretaris E.Boutmans.

 

 

19/12

 

• 08.30:

Opening Contactdagen Posthoofden ZKH Prins Filip van België.

• 09.30:

Toespraak Minister Buitenlandse Zaken L.Michel.

• 10.45:

Toespraak Voorzitter Directiecomité FOD:J.Grauls.

• 14.00:

Toespraak Staatssecretaris Ontwikkelingssamenwerking E.Boutmans.

• 15.00:

Handels-en Vervoerbeleid H.Mahieu (B40).

• 16.15:

Inspection des Postes Diplomatiques et Consulaires J.Ballegeer /C.Van den Hove (S02)/ PP Vincke (A04).

 

 

23/12

 

• 10.00:

Europese Integratie en Coördinatie R.Delcorde, Conseiller d'Ambassade (P11) ; S.Biesemans, Adj.Adviseur Europese Coöperatie (D42).

• 14.30:

Administratie.

 

 

24/12

 

• 09.00:

Etiquette R.Remy, Chargé de Mission (A73).

• 10.30:

Buurlandenbeleid, J.Swinnen, Gevolm.Minister (S00).

• 14.30:

Studie en Administratie.

 

 

 
   fiches

   december 2002
   januari 2003
   februari 2003
   maart 2003
   april 2003
   mei 2003
   juni 2003

   bijlagen