Welcome      
Go to Home page Call Toll Free: 1-800-555-5299

 

welkom - bienvenu

Welkom op de CD-ROM van de stagiair-attachés.

Bienvenu sur le CD-ROM des attachés-stagiaires.

site designOpenClose


Wat vind je op deze CD-ROM?


Op deze CD-ROM vind je meer informatie over de eerste periode van de stage van de stagiair-attachés ontwikkelingssamenwerking. Deze periode beslaat zeven maanden : van begin december 2002 tot begin juni 2003. Toegang tot de activiteiten van de stagiair-attachés gedurende deze periode en tot de verzamelde informatie verkrijg je via het menublok.

Het menublok bestaat uit zes keuzeknoppen:

1.

De " fiches " zijn een samenvatting van voordrachten, presentaties en spreekbeurten gehouden voor de stagiair-attachés.

2.

De " thema's " bundelen alle informatie rond enerzijds de lessenreeks preventieve diplomatie en anderzijds de reeks nieuwe vormen van hulp.

3.

Onder " strategieën " staan o.a. de Belgische landen- en sectorstrategie nota's.

4.

De knop " documenten " geeft toegang tot een beknopte serie literatuur relevant voor ontwikkelingssamenwerking.

5.

Onder " links " krijg je toegang tot multipele OS-sites. Een toegang tot het internet is noodzakelijk wens je gebruik te maken van deze optie.

6.

" Info " is geen echte keuzeknop. Hier worden slechts het adres en de contactgegevens van de stageplaats weergegeven.

 

Schermopbouw.

Elk scherm op deze CD-ROM bestaat uit drie panelen: het rechterpaneel is een vast en dus een onveranderlijk paneel, het middenpaneel behelst het menublok en laat diverse keuzes toe, en het linkerpaneel verandert van inhoud naargelang de gemaakte keuzes in het menu.

Naar het welkomscherm (dit scherm) kan je steeds terugkeren door op het logo van België (.be) in het menublok te klikken.


De gebruikte taal.

De gebruikte taal op deze CD-ROM is Nederlands, Frans of Engels. De pagina's en de raadpleegbare documenten op deze CD-ROM zijn opgesteld in één van de vermelde talen. Keuze tussen verschillende talen is er meestal niet. Het is meer een kwestie van "of" en niet van "en", met uitzondering dan van het welkomscherm. Dit scherm is zowel in het Frans als het Nederlands opvraagbaar.

Enkele practische tips.

De mooiste resultaten op het scherm worden bereikt met een schermresolutie van 1024 bij 786 (of hoger). Een lagere resolutie van 800 bij 600 geeft een aanvaardbaar resultaat. Een resolutie van 640 bij 480 valt af te raden.

Bij het klikken op een link wordt het gewenste document geopend in een nieuw venster. Om schermvervuiling te voorkomen, klik je best niet langer gewenste vensters af vooraleer je een nieuw venster opent.

De CD-ROM veronderstelt dat volgende software reeds geinstalleerd is : Adobe Acrobat Reader, Microsoft Word, Microsoft Powerpoint en Microsoft Excell. De Adobe Acrobat Reader kan je installeren door op de gepaste sofware-icoon in het menublok van het welkomscherm te klikken.

Additionele software.

Naast de Adobe Acrobat Reader kan je nog volgende "trialware" vanuit het welkomscherm installeren (opgelet dit zijn Windows programma's):

1.

Winzip : handig compressieprogramma (evaluation copy)

2.

AceReader : programma om snel te leren lezen (time limit copy)

3.

Mindjet : programma voor het maken van mindmaps (time limit copy)

4.

Macromedia Shockwave Player : "player" vereist voor de wetgeving op de overheidsopdrachten.


Overheidsopdrachten.

De volledige wetgeving op de overheidsopdrachten is raadpleegbaar via deze CD-ROM. Opgelet deze functionaliteit is enkel beschikbaar op de volledige versie van de CD-ROM. Omwille van "auteursrechten" beschikken enkel de stagiair-attaches over de volledige versie.

Duurzame ontwikkeling.

Deze module stelt de krachtlijnen van het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2002 voor. Het rapport, met als titel "Een stap naar duurzame ontwikkeling?", is een publicatie van het Federaal Planbureau (FPB).

PCM : Project Cycle Management.

Onder PCM staat de volledige cursus over "Project Cycle Management". Deze cursus werd verzorgd door het WES-instituut.

Multimedia : handig om weten.

Het eerste pictogram onder multimedia geeft toegang tot een slideshow van foto's over de diplomatieke trip naar Genéve en Moskou.

De foto's in het menublok zijn kiekjes uit Zimbabwe. Ze tonen allen kinderen die op een of andere wijze betrokken waren bij het Belgisch Micro-interventie Programma (MIP). Deze foto's zijn geplukt van de site "Pictures from Zimbabwe".

Onder het derde pictogram zit een film verborgen over een Belgisch ontwikkelingsproject in Ecuador dat met een internationale prijs bekleed werd.

 

 
  software

Install Acrobat
Install WinZip
Install AceReader
Install MindJet
Install Shockwave

  overheids-
  opdrachten
Overheidsopdrachten
Marchés Publics

  duurzame
  ontwik'ing

Duurzame Ontwikkeling
Développement Durable

  pcm
Project Cycle Management

  multimedia
Slideshow Genève Moskou
Pictures from Zimbabwe
Award in Ecuador

 
         
     Martinus DESMET Carlos LIETAR Geert DESERRANNO Erwin DE WANDEL Peter VAN ACKER Leen VERSTRAELEN Erik DE MAEYER Mélanie SCHELLENS Mark DENEER Marij AERTS Pierre CHARLIER Dick DE CLERCQ Luc RISCH Ludo ROCHETTE