Inleiding
Duurzame ontwikkeling
Leercyclus
Vraagstukken
Toestand
Beleid
Toekomst
Conclusies
Documenten

DEZE CD-ROM

Deze cd-rom stelt de krachtlijnen van het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2002 voor. Het rapport, met als titel Een stap naar duurzame ontwikkeling?, is een publicatie van het Federaal Planbureau (FPB). Meer informatie over het FPB vindt u op de website www.plan.be. Informatie over duurzame ontwikkeling als thema van het FPB vindt u op www.plan.be/nl/theme/sustdev. De tekst van de cd-rom is gebaseerd op de brochure die het FPB met medewerking van het communicatiebureau Aanzet/Making Magazines realiseerde. De cd-rom werd door de Informaticacel van het FPB ontwikkeld.

Om te navigeren kunt u de negen trefwoorden in de donkerblauwe band bovenaan elke pagina gebruiken. Om de cd-rom in de logische volgorde van de brochure te doorlopen kunt u de koppelingen volgende en vorige (pagina) gebruiken. Door op de titelband te klikken keert u terug naar deze pagina. Met de knop FR gaat u naar de overeenstemmende pagina in het Frans.

De cd-rom geeft u ook toegang tot het rapport zelf. Koppelingen in een donkergele rechthoek leiden naar delen, hoofdstukken of punten uit het rapport. Klikt u op deze koppelingen dan krijgt u de betreffende tekst in een nieuw venster van het bladerprogramma te zien.

Onderaan elke pagina krijgt u koppelingen naar het volledige rapport, de samenvatting ervan en de brochure waarop deze cd-rom gebaseerd is. De pagina documenten geeft u ook toegang tot andere referentiedocumenten over duurzame ontwikkeling.

Om de PDF-documenten op deze cd-rom te lezen heeft u Adobe Acrobat Reader 4.0 of hoger nodig. Dit gratis programma kunt u vinden op de website www.adobe.com.

     

Wie zich wil verdiepen in de materie kan terecht in het gedetailleerde rapport of de samenvatting ervan. Deze documenten zijn zowel beschikbaar in PDF als HTML. U vindt hier ook een PDF-versie van de brochure die als basis voor deze cd-rom diende.

   Rapport

Een stap naar duurzame ontwikkeling? Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2002

HTML 

-

 PDF

   Samenvatting

Een stap naar duurzame ontwikkeling? Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2002: samenvatting en toelichting

HTML 

-

 PDF

   Brochure

Een stap naar duurzame ontwikkeling? Tweede federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling

 

 

 PDF
 

Enkele andere referentiedocumenten over duurzame ontwikkeling vindt u op de pagina documenten. Daar kunt u ook een papieren rapport, samenvatting of brochure bestellen.

Deze cd-rom is een publicatie van het Federaal Planbureau - www.plan.be - webmaster@plan.be